>>> บริการขนส่ง

บริการขนส่ง >>>

ทางร้านเรามีบริการขนส่ง โดยแบ่งการบรรทุกเป็น 3 ส่วน

 1. บรรทุกสินค้าที่สั่งจากทางร้านไปส่งที่ปลายทาง ในบริเวณเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง โดยรถที่ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความสะดวกและสภาพหน้างานที่ไปลงสินค้า ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                    
  • รถบรรทุกสิบล้อ 
  • รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ 
  • รถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ
  • รถดั๊มพ์เทรลเลอร์                                                                                                                                              
 2. บรรทุกวัสดุจากในโครงการไปทิ้ง ขนย้ายวัสดุภายในโครงการ ขนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ทอยดิน ในส่วนนี้จะคิดจ้างเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง โดยรถที่ใช้งานส่วนมากจะเป็นรถสิบล้อตอนเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีความคล่องตัว                                             
 3. ขนย้ายเครื่องมือหนัก วัสดุขนาดใหญ่ วัสดุบรรจุถุงบิ๊กแบ็กจำนวนมาก ส่วนนี้เราจะใช้ รถ                                                              เทรลเลอร์ลากพ่วงในการบรรทุก 
Visitors: 35,495