>>> ดิน

ดินที่ทางเราจัดจำหน่าย >>>

 

  • หน้าดิน : เหมาะสำหรับนำไปถมที่เพื่อปลูกต้นไม้หรือปลูกหญ้า
 
  • ดินเหนียว : เหมาะสำหรับงานที่ต้องอุ้มน้ำ ใช้เป็นแกนดินเหนียวสำหรับเขื่อนดินและเขื่อน หินทิ้ง ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอิฐ

 

  • ดินชั้นสอง : มีส่วนผสมของทรายอยู่บ้าง ปลูกต้นไม้ได้ไม่ดีนัก ทั่วไปจะนำไปถมรองพื้น ทางเท้าหรือถมใต้อาคารมากกว่า

 

  • ดินซีแล็ค    :  มีส่วนผสมของหิน กรวด ทราย หรือจะเรียกว่าดินดานก็ได้ บดอัดได้แน่น เหมาะสำหรับถมส่วนที่อยู่ใต้อาคาร หรือส่วนที่ต้องการยกระดับให้สูงขึ้นโดยใช้ดินรองรับ เพื่อให้โครงสร้างพื้นบริเวณนั้นๆรองรับนํ้าหนักได้ดีขึ้น เช่น พื้นถนนพื้นโรงงาน ลานเอนกประสงค์เพื่อตากพืชผลทางการเกษตร 

 

 
 
Visitors: 35,498